Bouwplannen?
Bouwplannen?

Actueel

N Architecten

In de vierde bijdrage over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) deze maand aandacht voor Stichting TOPOS.Door middel van lezingen, cursussen en excursies wil de stichting het enthousiasme voor architectuur en de gebouwde omgeving aanwakkeren en zo bijdragen aan een gunstig architectuurklimaat in Maastricht.


Met een onderbreking van vijf jaar bestaat TOPOS nu bijna dertig jaar. In die tijd heeft de stichting een tamelijk constante groep van zo’n 60 tot 80 bezoekers per bijeenkomst aan zich weten te binden. “Daarvan is ongeveer de helft architect en de andere helft geïnteresseerde inwoners van de stad”, weet voorzitter Nico Nelissen.

Tot voor kort kreeg TOPOS subsidie van de gemeente Maastricht en van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie. Nu deze subsidie is weggevallen, is het aantal lezingen in 2017 teruggebracht naar vier. “Dankzij onze sponsoren, die met name afkomstig zijn uit de bouwwereld, kunnen we onze lezingen gratis aanbieden”, zegt Nelissen.
Daarnaast organiseert TOPOS onder meer jaarlijks een excursie, activiteiten rondom de Dag van de Architectuur en de Nationale Monumentendag en cursussen over de raakvlakken tussen architectuur en andere kunstdisciplines, zoals film of literatuur.


“Ons doel is om de komende jaren op dezelfde manier te blijven functioneren, zonder dat we afhankelijk zijn van subsidie. We hebben de Vrienden van TOPOS, die ons steunen met een bedrag vanaf 25 euro. Met hun bijdragen hebben we een kleine reserve opgebouwd, waarmee we een aansprekend programma kunnen realiseren. Overheadkosten zijn er
nauwelijks, want we werken uitsluitend met vrijwilligers en al onze communicatie gebeurt online en via social media.”

Voor meer informatie: toposmaastricht.nl

Nico Nelissen geeft een lezing bij TOPOS


Download dit nieuwsbericht als PDF