Bouwplannen?
Bouwplannen?

Arch

N Architecten gaat van start met ARCH (AtelierResearchCreatieveHerbestemming).

Het economische klimaat lijkt ons te confronteren met een blijvende verandering van onze kansen. De kansen uit het verleden verbleken en veranderen. Er dienen zich ongetwijfeld op termijn nieuwe kansen aan in de 'nieuwe' wereld. De ambities uit het verleden zullen hoe dan ook bijgesteld moeten worden, is het niet in tijd, dan in omvang of programma. Nieuwe doelgroepen dienen zich wellicht aan.

In dit spanningsveld en in de wetenschap dat het opdoemende beeld werkelijkheid gaat worden, start N Architecten met ARCH een zoektocht naar mogelijkheden en nieuwe uitdagingen. Tal van initiatieven dienen zich reeds aan in een breed veld. Gemeenten, projectontwikkelaars, architecten, bewoners en gebruikers melden zich met onderzoeken, congressen en initiatieven om antwoord te geven op of te zoeken naar de vraag van de verandering.

ARCH zal inventariseren, analyseren en ideeën vormen over de 'nieuwe potenties in oude ambities' in de stedelijke omgeving en deze proberen te transformeren tot nieuwe 'sterren'. In eerste instantie zal de zoektocht zich richten op Maastricht (Mestreechter Steerkes), waarbij het niet uitgesloten is dat het gedachtegoed zich verder uitbreidt naar andere gebieden of gemeenten. 

De ideeën zullen we delen met partijen en openbaar maken via onze website en andere sociale media (twitter, facebook). De hoop bestaat dat er een platform en een open structuur ontstaat met meerderen. ARCH zal hiertoe initiatieven ontplooien.

AtelierResearchCreatieveHerbestemming – ARCH