Bouwplannen?
Bouwplannen?

Nieuws ARCH

De ideeën van ARCH worden gedeeld met betrokken partijen en openbaar gemaakt via onze website en andere sociale media (twitter, facebook). De hoop bestaat dat er een platform en een open structuur ontstaat met meerderen. ARCH zal hiertoe initiatieven ontplooien. Hieronder treft u berichten over ARCH uit de media aan:

- artikel ARCH: nieuwe impuls voor een vitale stad door Aanzet, Meyke Houben

- artikel ARCH: nieuwe impuls voor een vitale stad door Aanzet, Meyke Houben, gepubliceerd door Kennisplein Krimp

- artikel Stad en Rivier: het is haat-liefde, door Branko Eijssen, gepubliceerd door Dagblad De Limburger

- aritkel Toekomstige M Steerkes, gepubliceerd door Dagblad De Limburger

- artikel Hardop dromen over de Griend als hotspot, gepubliceerd door De Trompetter/De  Maaspost