Bouwplannen?
Bouwplannen?

N Architecten als bouwbegeleider

 


Indien u wil gaan verbouwen of bouwen kan een architect u helpen of ondersteunen bij het ontwerpen en tekenen van uw plannen. Een veel voorkomend misverstand is dat er geen architect nodig is als er geen vergunning hoeft te worden aangevraagd (z.g. vergunningsvrij bouwen); in principe is er nooit per se een architect nodig!

Echter; N Architecten kan uw wensen vertalen in een tekening waarbij rekening gehouden wordt met uw budget en uw wensen. Graag nodigen wij u uit ons filmpje te bekijken: 'Daar waar modern wonen een prehistorische grot omarmt'. N Architecten in actie.

 

N Architecten kan u begeleiden in het gehele proces dat bestaat uit een aantal verschillende stappen. Elke stap brengt andere werkzaamheden met zich mee, die nodig zijn om het uiteindelijke doel te bereiken: de realisatie. 

De plannen en tekeningen worden gedurende het proces steeds gedetailleerder. De te doorlopen stappen of fasen sommen wij hieronder voor u op, zodat u een goed beeld krijgt van de werkzaamheden:

1.    De Initiatieffase

U heeft plannen om te bouwen of te verbouwen en wil graag weten hoe een architect werkt en wat u mag verwachten. U kunt (geheel vrijblijvend) een afspraak maken met N Architecten om uw plannen te bespreken. Op basis van dit gesprek kunnen wij (geheel vrijblijvend) een offerte maken voor de architectenwerkzaamheden. Deze offerte is per fase gespecificeerd en prijsvast. N Architecten geeft u een vaste prijs!

2.     Het Schetsontwerp (SO) en het Voorlopige Ontwerp (VO)

Als u opdracht heeft verleend en daarmee het vertrouwen in N Architecten heeft ,uitgesproken gaan wij een aantal zaken onderzoeken die te maken hebben met de vergunningverlening (voldoet uw plan of uw idee aan het bestemmingsplan?, kan het plan vergunningsvrij gerealiseerd worden?). Op basis van deze informatie informeren wij u over het vervolgtraject. In sommige gevallen (als er geen of slechte tekeningen beschikbaar zijn) moeten wij de bestaande situatie inmeten en tekenen (hier zijn kosten aan verbonden).

Waar we dan in ieder geval mee starten, is het maken van de eerste schetsen. Dit doen we altijd in een aantal varianten. Deze varianten bespreken we met u om zo te komen tot een ideale variant die past bij uw wensen en budget. Deze variant werken we uit en we ontwerpen hierbij tevens de gevels en aansluitingen (i.g.v. verbouwing). Ter verduidelijking maken we in deze fase ook al driedimensionale beelden (impressies) van het ontwerp. Dit om u beter inzicht te geven in het ontwerp. Ook de globale materialisatie wordt in deze fase besproken en voorgesteld. Na goedkeuring werken we dit voorlopige ontwerp verder uit, waarmee we terecht komen in een volgende fase.

3.       Het Definitief Ontwerp (DO)

Dit is de uitwerking van het Voorlopig Ontwerp. N Architecten werkt uw plan verder technisch uit, zodat het voldoet aan de eisen van de bouwregelgeving (bouwbesluit). Te denken valt hier aan eisen ten aanzien van daglicht, ventilatie en veiligheid (b.v. trappen en balustraden). Ongeacht of uw plan vergunningvrij of vergunningplichtig is, moet het voldoen aan de regelgeving.

Tevens wordt in deze fase advies ingewonnen bij andere deskundigen, voor zover van toepassing (constructies, brandveiligheid, milieu, archeologie, bouwfysica). Alle informatie wordt op de tekeningen verwerkt, zodat deze geschikt zijn voor de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Tijdens de behandeling van de aanvraag wordt het plan op diverse onderdelen getoetst door de gemeente:

  • Bestemmingsplan;
  • Technische toets (op basis van het bouwbesluit; constructieve-/brand-/ algemene veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu, archeologie, bouwfysica, e.d.);
  • Welstandstoets (op basis van de welstandsnota. N Architecten zal het plan toelichten tijdens de welstandsbehandeling).

Eventuele aanvullende gegevens en of wijzigingen zullen wij verwerken. N Architecten zorgt ervoor, zonder meerwerk, dat de vergunning kan worden verleend. Ongeacht of het plan vergunningvrij is of vergunningplichtig wordt het Definitief Ontwerp gebruikt voor de verdere uitwerking in de fase van:

4.    Het Technisch Ontwerp (TO)

Dit is de fase waarin het ontwerp zover wordt uitgewerkt en gespecificeerd dat er prijzen bij aannemers kunnen worden aangevraagd (de aanbesteding). Tevens wordt in deze fase een technische omschrijving (of bestek) geschreven. Deze dient ter aanvulling op de tekeningen en dient er voor om een exacte omschrijving te geven van materialen en specificaties hiervan.

De aanvraag bij aannemers (meestal 3 of 4) kan N Architecten voor u verzorgen. De ingediende offertes van de aannemers worden in de vervolgfase beoordeeld.

5.    Prijs- en Contractvorming (PC)

De ingediende offertes worden beoordeeld en op elkaar afgestemd en vergeleken. In een overzicht worden de aanbieders vergeleken en op basis hiervan brengen wij advies uit aan de opdrachtgever. Tevens worden in deze fase de contracten met de geselecteerde aannemer gesloten. Ook hierin kan N Architecten een adviserende en begeleidende rol vervullen.

 

----------- ER KAN GESTART WORDEN MET DE UITVOERING VAN HET PROJECT ----------

 

6.    Uitvoering en Uitvoeringsbegeleiding (U)

Tijdens de uitvoering kan de aannemer nog aanvullende vragen hebben met betrekking tot tekenwerk (detaillering). Dit tekenwerk kunnen wij voor u verzorgen. Bij complexere of grotere projecten is dit een vast onderdeel van de werkzaamheden van de architect. Bij kleinere en eenvoudigere werken is deze fase vaak overbodig en kan een deel van de aanvullende vragen beantwoord worden binnen de esthetische begeleiding of directievoering. Het verschil tussen beiden is de intensiteit van de begeleiding.

 

TOT SLOT

De bouwkosten van een project zijn afhankelijk van uw wensen en ambities. N Architecten zal altijd zoeken naar een goede balans tussen de kosten en de wensen. Voor een grove kostenindicatie voor uw project kunt u o.a. terecht op de website van ITX bouwconsult Voor de bepalingen van leges kunt u terecht op de website van Bouwleges.nl.

In onze offerte treft u gespecificeerd alle bovengenoemde fases aan.Tevens kunnen wij in onze offerte de andere benodigde adviseurs opnemen. Onze offerte en onze diensten zijn volgens de regels van de Bond Nederlandse Architecten. Voor particulieren is de Consumentenregeling (CR) van toepassing. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en prijsvast.