Bouwplannen?
Bouwplannen?

Projecten

Studies en prijsvragen |
Terug naar overzicht
Herbestemming 't Bassin
Herbestemming 't Bassin
Herbestemming 't Bassin
Herbestemming 't Bassin
Herbestemming 't Bassin
Herbestemming 't Bassin
Herbestemming 't Bassin

Herbestemming 't Bassin Maastricht

Opdrachtgever: Syntrus Achmea Real Estate en Finance
 
Ontwerpers: Peter Claassens & Ralph Nicolai
Locatie: Maastricht
Projectsoort: Herbestemming
Ontwerp / realisatieperiode: 2014
 
Begane grond: 1025 m2
Eerste verdieping: 1025 m2
Tweede verdieping: 1025 m2
Derde verdieping: 1025 m2
 
Ontwerp:
Het Bassin in Maastricht is onderdeel van de historische (industriële) structuur van de stad. Het gebied maakt onderdeel uit van Belvedère, een grote transformatie en herbestemming van een stadsdeel van Maastricht. Het gebied is gevormd door industriële activiteiten (hoofdzakelijk keramische industrie, Sphinx). Het Bassin, een binnenhaven, was oorspronkelijk omringd door pakhuizen en woningen voor arbeiders van de Sphinxfabrieken. In de loop der tijd is een groot aantal van deze panden gesloopt en vervangen door een mix van woon- en kantoorbebouwing. De kantoren aan de oostzijde hebben al geruime tijd geleden hun bestemming verloren en staan leeg. Om de gebouwen te herbestemmen is een studie verricht naar een invulling met woningen en studio’s. De ligging aan het water is in combinatie met wonen ronduit goed. De structuur van de gebouwen leent zich goed voor kleinere eenheden. Met behoud van de stramien- en kolomstructuur zijn de woningen ingepast. Bergingen zijn gelegen op de begane grond. Voorzieningen voor senioren kunnen getroffen worden. Om de woningen aantrekkelijk en comfortabel te maken, zijn balkons toegevoegd. Deze balkons, voor een deel gelegen aan het water, dragen in hoge mate bij aan het woongenot. De kantoren, verdeeld in twee bouwdelen, zijn voorzien van een geheel nieuwe gevel. Hierbij is gezocht naar raakvlakken met de historie van het gebied en is gekozen voor een keramische gevelbekleding met zogenaamde ’baguettes’ (holle keramische elementen). De beide gebouwen zijn met deze elementen bekleed, waardoor er één totaal complex ontstaat.