Bouwplannen?
Bouwplannen?

Projecten

Winkelen & Vrije Tijd |
Terug naar overzicht
Bauhaus Amersfoort
Bauhaus Amersfoort
Bauhaus Amersfoort
Bauhaus Amersfoort
Bauhaus Amersfoort

Bauhaus Amersfoort Amersfoort

Opdrachtgever: Aprisco Retail Parks | Bauhaus
Ontwerpers: Peter Claassens & Ralph Nicolai
Locatie: Groningen
Projectsoort: Bedrijfsgebouw
Ontwerp/realisatieperiode: 2014-heden

Oppervlakte: 20.000 m2
 
Ontwerp:

De eenvoud van het grote gebaar geeft het gebouw kracht en zorgt er voor dat rust ontstaat. De grote en brede dakrand geeft ruimte om de naamsaanduiding aan te brengen. De reclame wordt opgenomen in de rand en maakt daar integraal onderdeel van uit. De overige reclame wordt zoveel mogelijk onder de daklijst aangebracht. De entreepuien zijn volledig transparant. Hiervoor staat altijd het “conglomeraat” het beeldmerk van Bauhaus. Dit conglomeraat markeert tevens de entree. De gekozen ontwerpmethodiek vormt de basis voor de ontwerpen. Dit wijkt sterk af van de situatie in Duitsland, waar gebouwen meer organisch worden vormgegeven. In de voorkomende gevallen in Nederland is er vaak sprake van beeldkwaliteitseisen en uiteraard de welstandstoets. Dit maakt dat de gebouwen grote verwantschap hebben, maar zich onderscheiden als gevolg van de lokale situatie. In Amersfoort (Vathorst) is er sprake van een beeldkwaliteitsplan dat nauwkeurig omschrijft aan welke beeldkwaliteit iedere gevel dient te voldoen. Daarnaast vervult het gebouw, gelegen aan de autoweg, ook de functie van geluidscherm. Dit stelt eisen aan de minimale hoogte. Deze aanvullende eisen maken het ook mogelijk om het gebouw meer bijzonder te maken en in te bedden in de omgeving. De opvallende dakrand vervult hier ook de functie van geluidscherm en wisselt in hoogte. Hierdoor ontstaat een randzone die in hoogte varieert. Daartussen heeft de bouwmarkt een plek gekregen, met aan de entreezijde een volledige transparante gevel. De gevel onder de rode dakrand wisselt en speelt in op de specifieke eis vanuit het beeldkwaliteitsplan.