Bouwplannen?
Bouwplannen?

Projecten

13 woningen Poelveld
13 woningen Poelveld
13 woningen Poelveld
13 woningen Poelveld
13 woningen Poelveld
13 woningen Poelveld
13 woningen Poelveld
13 woningen Poelveld

13 woningen Poelveld Eijsden

Opdrachtgever: Grouwels Daelmans Vastgoed
Ontwerper: Peter Claassens
Locatie: Eijsden
Projectsoort: Woningbouw
Ontwerp/realisatieperiode: 2009-2012
 
Begane grond: 65 m2
Eerste verdieping: 65 m2
Tweede verdieping: 50 m2
 
Ontwerp:
De wijk Poelveld is een uitbreidingswijk in de gemeente Eijsden-Margraten, ten zuiden van Maastricht. Voor de wijk is een stedenbouwkundig plan opgesteld met verschillende woning- en verblijfstypologieën. Een combinatie van sociale woningbouw, projectmatige woningbouw, vrije sector en vrij uitgeefbare kavels voor particulier opdrachtgeverschap.
Het gebied is opgedeeld in een noord en een zuid gedeelte. Deze delen worden gescheiden door een groen middengebied waarin maatschappelijke voorzieningen zijn opgenomen.
 
De dertien woningen liggen in een deel met hoofdzakelijk traditionele woningen, geïnspireerd op jaren ‘30 architectuur. Kenmerkend hierbij zijn de betimmerde goten, erkers en dakoverstekken. De plattegronden van de woningen zijn eenvoudig van opzet. Mogelijke uitbreidingen en veranderingen (dakkapellen en uitbreidingen aan de tuinzijde) zijn voorzien. Hiervoor zijn richtlijnen opgesteld. 
Door de woningen op verschillende manieren te schakelen, is er diversiteit ontstaan. De woningen zijn ontworpen in twee blokken (zes en zeven woningen). Doordat de woningen met de tuinen aan elkaar grenzen, liggen de blokken in verschillende straten. Dat versterkt de diversiteit van de wijk. Kleurstelling is traditioneel (rode metselsteen en witte kozijnen) en sluit aan bij de thematiek van het beeldkwaliteitsplan.