Bouwplannen?
Bouwplannen?

Projecten

Woningen Lindenkruis
Woningen Lindenkruis
Woningen Lindenkruis
Woningen Lindenkruis
Woningen Lindenkruis
Woningen Lindenkruis
Woningen Lindenkruis
Woningen Lindenkruis
Woningen Lindenkruis
Woningen Lindenkruis
Woningen Lindenkruis
Woningen Lindenkruis

Woningen Lindenkruis Maastricht

Opdrachtgever: RO groep
Ontwerpers: Peter Claassens & Tatjana de Grood
Locatie: Maastricht
Projectsoort: Woningbouw, woonhuizen
Ontwerp / realisatieperiode: 2012 - 2013
 
Oppervlakte: 5 x 209m2
 
Ontwerp:
Het plan Lindenkruis is een ontwikkeling op de voormalige terreinen van de gemeentelijke nutsbedrijven in Maastricht. Het plan maakt onderdeel uit van de stadsontwikkeling behorende bij Belvedère. Een grootschalige transformatie van een gedeelte van de stad dat aanvankelijk in gebruik was bij de industrie (Sphinx). Het plan Lindenkruis is een van de eerste en weinige onderdelen die nu tot ontwikkeling komen.
Op basis van een masterplan zijn een aantal ‘bouwblokken’ gedefinieerd. In het masterplan is ook de beeldkwaliteit beschreven. Deze kwaliteit is beschreven met als referentie de architectuur van de Maastrichtse singels voor de randen van de bebouwing. Aan een van deze randen, de Maagdendries, zijn tien herenhuizen gelegen. Om de gewenste diversiteit vanuit het beeldkwaliteitplan te waarborgen, zijn de tien huizen verdeeld onder twee architecten en zijn de huizen ogenschijnlijk willekeurig verkaveld. Vijf van de tien huizen zijn ontworpen door N - Architecten. Het zijn rijzige woningen (drie verdiepingen met kap) die, vanwege het hoogteverschil in het terrein, aan de straatzijde een plint hebben van circa een meter. Dit refereert aan de woningen aan de singels in Maastricht. De woningen zijn gescheiden door ‘brandwanden, om het individuele karakter te benadrukken. De gevels zijn gemetseld, waarbij is gekozen uit een pallet van stenen die speciaal voor dit project zijn gebakken.
De gevels zijn ontworpen met een strakke ritmiek en veel aandacht voor detail en kwaliteit in materialisering (speciale bakstenen, zinken dakkapellen, rollagen, hardstenen accenten).