Bouwplannen?
Bouwplannen?

Projecten

Appartementen Geusselt
Appartementen Geusselt
Appartementen Geusselt
Appartementen Geusselt
Appartementen Geusselt
Appartementen Geusselt
Appartementen Geusselt
Appartementen Geusselt
Appartementen Geusselt

Appartementen Geusselt Maastricht

Opdrachtgever: RO Groep | KASPRO

Ontwerpers: Peter Claassens in samenwerking met UAU 

Projectsoort: Woningbouw

Ontwerpperiode: 2020 -  heden

Visualisatie: UAU collectiv

 

Het plangebied is gelegen ten noorden van Maastricht aan de Terblijterweg en “naast” het stadion
van MVV. Het totale plan bestaat uit 3 delen de zogenaamde scheggen. Van deze scheggen is er
reeds één gerealiseerd (scheg 3). N – Architecten is samen met UAU collectiv verantwoordelijk
voor het ontwerp van Scheg 2. In opdracht van Kaspro b.v. hebben wij vormgegeven aan totaal 173
appartementen voor jong afgestudeerden en starters op de arbeidsmarkt. De stedenbouwkundige
visie is gebaseerd op een ontwikkeling die wonen in het park mogelijk maakt. Alle Scheggen
hebben een gerichtheid naar het park. De samenhang en ruimtelijkheid van de scheggen creëert en
vormt de parkkamer. Het sterke ensemble van de woonblokken wordt onderdeel van het raamwerk
van het park. De positionering van de entrees bevestigen en ondersteunen de samenhang tussen
park en de woongebouwen. Alle drie de scheggen hebben een binnenhof voor de bewoners waar
verblijven gestimuleerd wordt. Via de binnenhoven is er een doorwaadbaarheid van de scheggen
waardoor verrassende doorzichten geboden worden. Het concept van scheg 2 is gebaseerd op
twee bouwblokken die de binnenruimte omarmen en via (onder)doorgangen verbinding geven
naar het park en de andere binnenhoven. Het bouwblok dat gelegen is aan de Terblijterweg heeft
een meer stedelijk karakter met een gevel die opgebouwd is als een rastergeleding (in metselwerk)
met daarin gepositioneerd ramen die op vier posities geplaatst kunnen worden. Het centrale en
entreegebied is over vier lagen open en transparant en geeft een sterke duiding voor de positie van
de entree. Deze is gelegen in de knik van het gebouw. Een knik die stedenbouwkundig van belang is.
Het tweede bouwblok, dat meer aan de parkzijde gepositioneerd is, heeft een horizontale geleding
met lange lijnen die de landschappelijke structuur ondersteunen. Tussen de horizontale banden
zijn de ramen ogenschijnlijk willekeurig geplaatst waarbij gebruikt is gemaakt van 3 raamopties. Dit
blok omarmt de binnenruimte aan de noordzijde. Door dit blok “open te snijden” ontstaat er een
mooie ruimtelijk overgang naar de parkkamer. De materialisatie is op elkaar afgestemd alsmede de
maatvoering van de banden in relatie tot de rastergevel van blok 1. Dit vormt de verbinding tussen
de twee blokken. De diversiteit van de twee gevels geeft een goede dynamiek aan totaal en leidt
niet tot eentonigheid in zowel de buitengevels als de binnengevels. De entrees van blok twee zijn
goed vindbaar en open over respectievelijk 4 en 2 lagen. Door de entrees te positioneren in de
knikken van de gebouwen hebben deze een logische positie. Een zorgvuldige detaillering geeft
extra kwaliteit aan het ontwerp dat een goed thuis zal zijn voor de toekomstige bewoners.

Ontwerpperiode: 2020 -  heden