Bouwplannen?
Bouwplannen?

Projecten

Appartementen Lindenkruis
Appartementen Lindenkruis
Appartementen Lindenkruis
Appartementen Lindenkruis
Appartementen Lindenkruis
Appartementen Lindenkruis
Appartementen Lindenkruis
Appartementen Lindenkruis
Appartementen Lindenkruis
Appartementen Lindenkruis
Appartementen Lindenkruis
Appartementen Lindenkruis
Appartementen Lindenkruis

Appartementen Lindenkruis Maastricht

Opdrachtgever: RO groep
Ontwerpers: Peter Claassens & Roel Raeven
Locatie: Maastricht
Projectsoort: Woningbouw - Appartementen
Ontwerp / realisatieperiode: 2012 - 2018
 
Oppervlakte: 1650m2
 
Ontwerp:
Het plan Lindenkruis is een ontwikkeling op de voormalige terreinen van de gemeentelijke nutsbedrijven in Maastricht. Het plan maakt onderdeel uit van de stadsontwikkeling behorende bij Belvedère. Een grootschalige transformatie van een gedeelte van de stad dat aanvankelijk in gebruik was bij de industrie (Sphinx). Het plan Lindenkruis is een van de eerste en weinige onderdelen die nu tot ontwikkeling komen.
Op basis van een masterplan zijn een aantal ‘bouwblokken’ gedefinieerd. In het masterplan is ook de beeldkwaliteit beschreven. Deze kwaliteit is beschreven met als referentie de architectuur van de Maastrichtse singels voor de randen van de bebouwing.
De herenhuizen in het plan Lindenkruis aan de Maagdendries worden als het ware opgesloten door twee appartementen gebouwen. Een van deze gebouwen wordt door N Architecten vormgegeven. 
Dit blok ligt op de hoek en overgang (eigenlijk een soort driesprong) tussen de Maagdendries en Bogaardenstraat.
Het gebouw is vormgegeven als een monoliet die gemodelleerd is op de locatie. Deze locatie is hoekig en vormt daarmee letterlijk een hoeksteen in het stedenbouwkundig plan. Het monolithische karakter wordt ondersteund door de gestructureerde raamverdeling met vaste maatvoering en de keuze voor loggia’s. De entree is als het ware een gat in het bouwvolume. Het trappenhuis is herkenbaar door een lange uitsparing in het volume. Deze uitsparing is dusdanig gevormd dat ze uitzicht biedt op de St. Andrieskapel, gelegen achter een hoge muur aan de Maagdendries. De kapel is alles wat er rest van een middeleeuws begijnenklooster.