Bouwplannen?
Bouwplannen?

Projecten

De Tip appartementen
De Tip appartementen
De Tip appartementen
De Tip appartementen
De Tip appartementen
De Tip appartementen

De Tip appartementen Maasbracht

Opdrachtgever: Grouwels Daelmans projectontwikkeling
Ontwerpers: Peter Claassens
Locatie: Maasbracht
Projectsoort: Woningbouw
Ontwerp / realisatieperiode: 2022 - heden
 
In Maasbracht, gemeente Maasgouw, heeft N – Architecten een studie gemaakt voor de realisatie
van appartementen. De locatie wordt op dit moment (medio 2022) gebruikt als verkooppunt voor
scheepvaart artikelen voor de pleziervaart.
Maasbracht is nauw met de Maas verbonden. Vanaf 1860 was de Maas ten zuiden van Venlo niet
bevaarbaar. Op 30 november 1929 werd de kolentip van het Rijkskolentipsbedrijf in gebruik genomen.
Drie treinen met 50 kolenwagons per dag werden uit de Oostelijke Mijnstreek via station Echt de
tramlijn opgeleid en vervolgens via de kolentip in Maasbracht op schepen geladen. De kolentip werd
bij het gereedkomen van het Julianakanaal overbodig. De Tipstraat en restaurant de Kolentip op het
onderstel van deze voormalige installatie herinneren aan deze tijd. Er is een Maasboulevard waar veel
economische activiteiten plaatsvinden die met binnenvaart en ook pleziervaart samenhangen.
De locatie is gelegen aan het water op de plek waar het Julianakanaal begint (sluizencomplex) en in
Zuidelijke richting loopt tot in Borgharen (bij Maastricht).
Voor de Maasboulevard heeft de gemeente een planvisie opgesteld. In deze visie wordt het gebied
beschreven tussen de meldcentrale van het sluizencomplex en de Sint-Gertrudiskerk. Deze twee
gebouwen worden als ankerpunten beschouwd in de stedenbouwkundige visie van het gebied langs de
Maas.
De locatie is uitermate geschikt voor woningbouw. Vanwege de ligging aan het water. De ligging aan de
boulevard garandeert een goede bereikbaarheid.
Vanwege de bijzondere locatie aan het water is de studie er op gericht om de appartementen dusdanig te
ontwerpen dat ze allen goed zicht hebben op het water zonder dat de individuele privacy in het gedrang
komt. De locatie ligt pal aan het water en is omgeven door groen en ligt op een behoorlijke afstand van
andere bebouwing (woningbouw in de vorm van tweekappers). Er is veel vrijheid en openheid.
Om deze openheid zoveel mogelijk te behouden is er voor gekozen om het parkeren voor de
appartementen onder het woongebouw te realiseren.
De appartementen zijn ca. 120 m2 en per drie per verdieping vormgegeven.
Het woongebouw verrijst als het ware uit het groen en opent zich naar de omgeving en het water. De
open gevelstructuur gaat de relatie aan met de natuurlijke omgeving van het water en zorgt voor vrij
zicht.
Deze haalbaarheidsstudie geeft een eerste beeld van de visie op de plek en het gebouw en onderzoekt
de mogelijkheden tot bebouwing en massavorming.