Bouwplannen?
Bouwplannen?

Projecten

Fatima Veste
Fatima Veste
Fatima Veste
Fatima Veste
Fatima Veste
Fatima Veste
Fatima Veste

Fatima Veste Beek

Opdrachtgever: Romaes
Ontwerper: Peter Claassens
Fotografie: Arjen Schmitz Photography
Projectsoort: Woningbouw
Ontwerp / realisatieperiode: 2009 - 2011
 
Begane grond: 477 m2
Eerste verdieping: 515 m2
Tweede verdieping: 515 m2
 
Ontwerp:
De locatie heeft lange tijd ruimte geboden aan een lagere school. Een karakteristiek gebouw met een klassieke ’schooluitstraling’: twee verdiepingen met klaslokalen en een zadeldak in baksteenarchitectuur. 
Na het vertrek van de school is het gebouw lange tijd gebruikt als Heemkundemuseum. Toen dit museum verhuisde, kwam er ruimte voor andere initiatieven. Gezien de uitstekende ligging in Beek (Limburg) is er gezocht naar een invulling met (senioren-)woningen. Gezien de karakteristiek van het gebouw en het belang van de plek in relatie tot het gebouw is in eerste instantie gezocht naar een herbestemming met behoud van het bestaande casco. Deze plannen zijn ook volledig uitgewerkt.  De bestaande structuur had echter te veel beperkingen. Voornamelijk in bouwtechnisch opzicht. Het was nagenoeg onmogelijk om een rendabel plan te ontwikkelen binnen het bestaande casco. Uiteindelijk is er toch voor gekozen om het bestaande gebouw te slopen en alleen een gedeelte van de fundering en daarmee de stramienstructuur te handhaven. Op de kop van het gebouw zijn twee appartementen en bergingen toegevoegd, die afwijken van de oorspronkelijke structuur en als een uitbreiding van het bestaande volume gezien kunnen worden. Door gebruik te maken van de bestaande beukmaten is het mogelijk geworden om relatief brede en ondiepe woningen te maken. Daardoor is een optimaal contact met de straat gerealiseerd.  De architectuur is vormgegeven in baksteen, aangezien die het beste aansloot bij de omgeving. Toen er nog sprake was van hergebruik van het bestaande gebouw, was dat immers ook het uitgangspunt voor de ontwikkeling.. De naam is ontleend aan de naam van de eerste gebruikers: Fatimaschool.