Bouwplannen?
Bouwplannen?

Projecten

Sphinx appartementen
Sphinx appartementen
Sphinx appartementen
Sphinx appartementen
Sphinx appartementen
Sphinx appartementen
Sphinx appartementen
Sphinx appartementen
Sphinx appartementen
Sphinx appartementen
Sphinx appartementen
Sphinx appartementen
Sphinx appartementen
Sphinx appartementen
Sphinx appartementen
Sphinx appartementen
Sphinx appartementen
Sphinx appartementen
Sphinx appartementen

Sphinx appartementen Maastricht

Opdrachtgever: Sphinx Zuid B.V.
Ontwerpers: Peter Claassens & Yajie Wang-Campagne
Locatie: Maastricht
Projectsoort: Woningbouw
Ontwerp / realisatieperiode: 2019-2021
 
Begane grond: 1636 m2
Eerste/tweede/derde verdieping: 1636 m2
Vierde verdieping: 822 m2
 
Ontwerp:
Het woongebouw ‘Blok 10’ in Sphinx Zuid bestaat uit twee bouwblokken. Een blok telt vier verdiepingen en de ander vijf verdiepingen. In totaal tellen beide blokken ca. 70 appartementen. De bouwblokken zijn gelegen aan een binnentuin. Het plan maakt deel uit van de herontwikkeling van de voormalige Sphinx fabrieken aan de Boschstraat te Maastricht. De vormgeving sluit aan op de beeldtaal vanuit het beeldkwaliteitplan voor dit gebied. Uitgangspunt is een architectuur in metselwerk met gevels die zich richten naar het openbaar gebied, waarbij onderscheid gemaakt wordt in de “gevel-verschijningsvorm”. Aan de doorgaande straten zijn de gevels meer gesloten, zonder balkons of buitenruimtes. Aan de dwarsverbindingen zijn de gevels vormgegeven met inpandige balkons. Aan de binnentuin is er gekozen voor een meer open en luchtigere gevelbenadering. De binnentuin wordt begrenst (aan de straatzijde) door “poortgebouwen” om zodoende een intiem en semiopenbaar binnengebied vorm te geven. Het stedenbouwkundige plan is gebaseerd op de gridverdeling van de oorspronkelijke fabrieken. Dit grid heeft de “blokken” bepaald. De bijzondere ligging van deze blokken (blok 10) bij de entree van het plangebied, vanuit de Boschstraat, heeft de mogelijkheid geboden om op de hoek een verbijzondering te realiseren in de vorm van uitkragende balkons. Daarnaast kent een van de twee blokken een bijzondere beëindiging door middel van een 5e laag. Deze 5de laag is vormgegeven als een kroonlijst met afwijkende structuur en raamverdeling. Deze 5de laag doet recht aan de hoeklocatie aan de entree van het plangebied. Aan de openbare ruimte wordt een trap/zitelement toegevoegd dat tevens de overgang vormt van het gebouw aan de straatzijde naar het openbare gebied. De binnentuin wordt ingericht als verblijfsgebied met een groen semi-openbaar karakter. Het gebouw is alzijdig vormgegeven hetgeen goed mogelijk is a.g.v. van de corridorontsluiting.