Bouwplannen?
Bouwplannen?

Projecten

Verbouwing Sint Martinushoes
Verbouwing Sint Martinushoes
Verbouwing Sint Martinushoes
Verbouwing Sint Martinushoes
Verbouwing Sint Martinushoes

Verbouwing Sint Martinushoes Itteren

Opdrachtgever: Beheermaatschappij O.Z. BV

Ontwerpers: Peter Claassens

Projectsoort: Verbouwing

Ontwerp / realisatieperiode: 2021 - heden

 

Het Martinushoes in Itteren heeft lang tijd gefunctioneerd als “dorpshuis” en als ruimte voor verenigingen uit Itteren. Aan dit gebruik is enige tijd geleden een einde gekomen. Om aan deze leegstand een “einde” te maken heeft de huidige eigenaar het plan geïnitieerd om de (huidige) maatschappelijke bestemming om te zetten in wonen. Mede door de huidige druk op de woningmarkt en het vergrijzen van de Zuid-Limburgse dorpskernen is wonen (te realiseren als sociale huurwoningen en/of betaalbare koopwoningen) een passende invulling voor het bestaande gebouw. Door deze herbestemming krijgen de jeugd (starters) én de ouderen uit de omgeving de kans om zich dicht bij hun bakermat te vestigen. Er zullen 3 grondgebonden appartementen gerealiseerd worden. Om draagvlak te creëren met en in de omgeving is er in een vroeg stadium overlegd met de omwonenden. In het beoogde plan is rekening gehouden met de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de bestaande bebouwing.