Bouwplannen?
Bouwplannen?

Projecten

Woningen Vijlen
Woningen Vijlen
Woningen Vijlen
Woningen Vijlen
Woningen Vijlen
Woningen Vijlen
Woningen Vijlen
Woningen Vijlen
Woningen Vijlen
Woningen Vijlen
Woningen Vijlen
Woningen Vijlen
Woningen Vijlen
Woningen Vijlen
Woningen Vijlen
Woningen Vijlen
Woningen Vijlen

Woningen Vijlen Vijlen

Opdrachtgever: VOC

Ontwerpers: Peter Claassens

Projectsoort: Woningbouw

Ontwerp / realisatieperiode: 2022 - heden

 

De gemeente Vaals en VOC Vastgoed zijn voornemens om de 2e fase van Vijlen Zuidoost af te ronden om tot een totale afronding van het gebied te komen. Het planvoornemen c.q. woningbouwprogramma voorziet in 23 woningen bestaande uit 5 vrije sectorwoningen, 8 tweeonder-een kap woningen, 4 patiowoningen en 6 geschakelde woningen. Om de woningen te ontsluiten wordt de bestaande ontsluitingsweg Pater Gelissenstraat doorgetrokken en ‘eindigt’ in een lusvormige ontsluiting rondom de 4 patiowoningen. Van hieruit wordt een doorsteek in de vorm van een voetpad gemaakt richting Vijlenberg. Deze is inmiddels al aangelegd. Deze doorsteek wordt achter de woningen aan de Pater Gelissen doorgetrokken richting de waterbuffer. Hierdoor wordt het mogelijk om een ‘ommetje’ te maken langs de gehele uitbreiding Vijlen Zuidoost. De woningen worden gerealiseerd in 1 of 2 bouwlagen met kap. Hiermee wordt aangesloten op de woningen in de omgeving. De 4 patiowoningen bestaan uit 1 bouwlaag met een opbouw voor de extra slaapkamer met badkamer en berg-/technische ruimte. De woningen sluiten hiermee qua bouwmassa en architectuur aan op de bestaande ruimtelijke structuur.